Frank Capra's American Dream

1997

Streama filmen hos

Just nu visar ingen filmtjänst filmen,
men vi håller gärna utkik åt dig...

Om filmen

Handling

Ron Howard hosts a biography of the life and career of filmmaker Frank Capra, including interviews with the director's friends, colleagues and admirers.

Vad har skrivits om Frank Capra's American Dream