Integritetspolicy för vodeville.se

Varför ska jag läsa denna policy?

Din integritet är viktig för oss. Denna policy beskriver hur webbplatsen vodeville.se, som ägs av ÜberEntertainment Productions, 780817-2410, samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected].

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

När du använder vår tjänst kan vi samla in följande personuppgifter:

  • Person- och kontaktinformation - namn och e-postadress (gäller registrerade användare).
  • Information om hur du använder vår tjänst - besökta sidor, dina sökningar och filmbetyg etc. (gäller registrerade användare)
  • Information i webbloggar - ip-adress, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten etc.
  • Enhetsinformation - språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och etc.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Alla personuppgifter kommer att användas för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi kommer att använda dina personuppgifter:

  • För att tillhandahålla dig våra tjänster.
  • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.
  • För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
  • För att förbättra våra tjänster.
  • För att utveckla nya tjänster och funktioner.

Med ditt samtycke använder vi dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden via e-post, inklusive att skicka dig marknadsföring om våra produkter och tjänster. Om du inte vill ta emot e-postmeddelanden från oss, kan du när som helst klicka på den därför avsedda länk som tillhandahålls i varje e-postmeddelande, eller genom att skicka ett meddelande till [email protected].

Med ditt samtycke använder vi även Google Analytics för att samla in anonymiserad statistik över hur du använder vår webbplats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för vår behandling av dina personuppgifter med Google Analytics genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan läsa mer om Google Analytics i sektionen om cookies nedan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för våra åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Vem delar ni mina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag i den mån det är relevant för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här policyn.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra personuppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.

Vi använder cookies av tekniska skäl, för att underlätta användningen av våra tjänster och för att ge dig som användare relevant information när du besöker vår webbplats. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats, för insamling av statistik och för att förbättra våra tjänster. Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder och varför vi behöver använda cookies.

Vi använder statistikverktyget Google Analytics för att samla in anonym statistik över användningen på webbplatsen.

DomänNamnÄndamål
vodeville.se_gaGoogle Analytics. Permanent cookie som förfaller två år efter att den skapades eller senast uppdaterades.
vodeville.se_gatGoogle Analytics. Tillfällig cookie som förfaller 10 minuter efter att den skapades eller senast uppdaterades.
vodeville.se_gidGoogle Analytics. Tillfällig cookies för att särskilja olika besökare från varandra. Den förfaller 24 timmar efter att den skapades eller senast uppdaterades.
vodeville.seplay_sessionTillfällig cookies för att särskilja olika besökare från varandra. Den tas bort när du stänger din webbläsare.
tmdb.org_cfduidCloudflare. Permanent cookie som används för att öka våra besökares säkerhet. Den förfaller efter 12 månader. För mer information se Cloudflare.
vodeville.se och vars.hotjar.combörjar på “_hj”Hotjar. Cookies med namn som börjar på _hj används av feedback- och analysverktyget Hotjar, vilket vi använder för att förstå våra användare bättre. De är permanenta cookies som förfaller 12 månader efter att de skapades eller uppdaterades. För mer information, se Hojar cookies.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies kan du besöka Aboutcookies.org eller Allaboutcookies.org.

Vilka rättigheter har jag?

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Denna sammanställning över behandlade personuppgifter är gratis.

Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"): Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för vodeville.se inte kan radera delar av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från t.ex. från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera de personuppgifter som vi är skyldiga att spara så att de inte kan användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Dataportabilitet: Du har rätt att begära att dina personuppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra personuppgifterna.

Återkalla samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att skicka ett meddelande till [email protected] eller genom att använda dig av en av de ovan beskrivna metoderna.

Klagomål: Du har rätt att när som helst inge ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill utöva någon av rättigheterna ovan är du välkommen att skicka ett meddelande till [email protected]. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vänligen kontakta Datainspektionen.

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på denna webbsida. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Hur kontaktar du oss?

Vodeville.se har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor inom vodeville.se. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected].

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2017-11-08