Användarvillkor på vodeville.se

Dessa användarvillkor gäller för de sökverktyg (”Söktjänster”) som tillhandahålls på webbplatsen vodeville.se av ÜberEntertainment Productions, 780817-2410. Genom att använda Söktjänsterna godkänner du dessa användarvillkor. Om du har några frågor om vodeville.se, eller om användarvillkoren, vänligen kontakta vår kundservice på [email protected].

Om vodeville.se

Söktjänsterna innebär att du kostnadsfritt kan göra sökningar och prisjämförelser avseende vodeville.se’s leverantörers produkter och tjänster som vid var tid publiceras av vodeville.se. Vodeville.se säljer inte självt några produkter eller tjänster på webbplatsen.

Alla eventuella beställningar avseende återförsäljarens produkter och tjänster ska göras direkt med respektive återförsäljare via återförsäljarens egen webbplats eller annan beställningstjänst. Vodeville.se har inte något ansvar för dina eventuella beställningar eller nyttjande av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av återförsäljaren.

Immateriella rättigheter m.m.

Alla immateriella rättigheter till vodeville.se samt det material (inklusive texter och bilder) som förekommer på vodeville.se ägs och innehas av ÜberEntertainment Productions och, i förekommande fall, respektive leverantör. Materialet får inte kopieras, distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats, utan ÜberEntertainment Productions skriftliga medgivande.

Användning av vodeville.se

Vodeville.se respekterar immateriella rättigheter och vi förväntar oss att du gör detsamma. Vi har tagit fram några grundregler som du behöver följa när du använder Söktjänsterna. Vänligen följ dessa regler och uppmuntra andra användare att göra detsamma.

Följande aktiviteter är inte tillåtna:

  • att använda den här webbplatsen i något kommersiellt syfte,
  • vidta någon åtgärd som medför, eller kan komma att medföra, vad vi bedömer vara en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur,
  • att ge ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord,
  • "fiffla", "spegla" eller på något annat sätt inkorporera en del av webbplatsen i någon annan webbplats utan att vi först skriftligen godkänt detta.

Om ditt konto visar tecken på bedrägeri, missbruk eller annan misstänkt otillåten användning, äger vodeville.se rätt att stänga alla konton som kan kopplas till ditt namn, din e-postadress eller ditt e-postkonto. Om du har ägnat dig åt bedrägligt eller svekfullt beteende förbehåller vi oss rätten att vidta alla nödvändiga rättsliga åtgärder och du kan komma att bli ersättningsskyldig för vodeville.se’s ekonomiska förlust, inklusive rättegångskostnader och skadestånd.

Ansvar m.m.

Vodeville.se arbetar för att tillhandahålla aktuell och uppdaterad information på webbplatsen avseende återförsäljarnas produkter och tjänster. Vodeville.se kan dock inte garantera att informationen om återförsäljarnas produkter och tjänster som publiceras på webbplatsen är korrekt eller uppdaterad.

Vodeville.se har inte något ansvar för informationen om leverantörernas produkter och tjänster, eller information som publiceras på respektive återförsäljares webbplats eller på annan webbplats med länk till eller från vodeville.se.

ÜberEntertainment Productions ansvarar inte för eventuella förluster, kostnader eller skador som kan uppstå genom ditt nyttjande av Söktjänsterna eller av dig utförda beställningar eller köp avseende återförsäljarnas produkter eller tjänster.

Tredje parts tjänster

För användning av tredje parts tjänster, såsom Facebook, kan tredje parts villkor också gälla. Exempelvis äger ”Facebooks användarvillkor och riktlinjer" tillämpning på alla användare och besökare till Facebook och vi rekommenderar att du läser dessa villkor innan du använder någon sådan tredje parts tjänst.

Behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. I vår integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, och även de val som du har. Vi hoppas att du vill avsätta lite tid för att läsa igenom policyn noggrant.

Ändring av villkor

Vodeville.se har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor. Det är därför viktigt att du granskar dessa användarvillkor regelbundet för att säkerställa att du är uppdaterad på eventuella ändringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor om vodeville.se, om användarvillkoren, eller hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundservice på [email protected].

Användarvillkoren uppdaterades senast 2017-11-08