Monster by Moonlight!

1999

Streama filmen hos

Just nu visar ingen filmtjänst filmen,
men vi håller gärna utkik åt dig...

Om filmen

Handling

Starting with The Wolf Man (in 1941), Universal Studios made five movies featuring The Wolf Man, a character portrayed by Lon Chaney, Jr. Monster by Moonlight! explores these movies. Rick ...

Vad har skrivits om Monster by Moonlight!