Spela trailer

Rivals of Kung Fu

Hongkong, 1974 Huang Fei Hong yi qu Ding Cai Pao